Naar boven

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
De Dames van Akkrum
Heechein 58
8491 EN Akkrum
KvK: 01159485
BTW: NL 0029755607

IBAN nummer: NL82RABO 0154 5862 18 
BIC nummer: RABONL2U

Prijzen

 • De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. 
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 • Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van verzending en retour

 • De kosten voor de verzending bedraagt € 4,95. Retour is gratis.
 • Mocht u een afgeronde bestelling boven de € 70,- hebben geplaatst, dan zijn ook de verzendkosten voor onze rekening.
 • Met een afgeronde bestelling bedoelen we de bestelling nadat de eventuele retouren zijn verwerkt.
 • Voor verzending naar België wordt een bijdrage gevraagd van € 7,95.

Wijze van aflevering

 • Wij doen er alles aan om uw bestelling binnen 2 werkdagen op te sturen. 
 • De verzending vindt plaats in een neutrale verpakking met als afzender De Dames van Akkrum/MM.
 • Dit betekent dat u elk artikel sowieso binnen 1 week thuis heeft
 • We zullen dat doen via PostNL. Bij verzending krijgt u van ons bericht.
 • DIt bericht bevat ook een zogenaamde tracking-code. 
 • Hiermee kunt u op de site van PostNL zien waar uw pakket zich bevindt.
 • We vinden het zonde om verpakkingen die hergebruikt kunnen worden weg te gooien.
 • We nemen aan dat u geen bezwaar heeft tegen dit hergebruik.

Product niet leverbaar

 • Heel soms kan het gebeuren dat een product niet leverbaar is vanwege het feit dat het die dag ook in De Dames van Akkrum werd verkocht.
 • Of door een foutje in het voorraadsysteem.
 • We zullen u direct op de hoogte stellen en een voorstel doen.
 • In ieder geval wordt binnen 2 werkdagen uw betaling geretourneerd. 
 • We zullen daarna als u dat wenst het product trachten te bestellen bij de leverancier. 

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
 • Ideal
 • Paypal
 • Apple Pay
 • Visa / Mastercard
 • Bancontact/Mister Cash

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 10 dagen.
Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. 
U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan storten we direct het door u betaalde bedrag retour.

Zichttermijn en retournering

 • Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. 
 • Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. 
 • Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.
 • Vanwege de hygiene mag ondermode ( panty's, slips e.d.) NIET worden geretourneerd. 
Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via info@maatjemeer.nl  
Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres.

Retour

Mocht een artikel niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u het binnen 6 werkdagen gratis aan ons terugsturen.
Bij de verzending wordt een retourlabel meegezonden. De geldigheid van deze retourbon verloopt.
Uiteraard is de kleding in de originele staat met de originele labels eraan bevestigd. Ongewassen en ongedragen, maar dat spreekt voor zich.
Wilt u langer doen over uw beslissing tot terugzenden, dan zijn de retourkosten voor uzelf.
Vanwege de hygiene mag ondermode ( panty's, slips e.d.) NIET worden geretourneerd. 


Als we binnen 2 weken geen klacht over de zending hebben ontvangen, dan hebben we aan onze verplichtingen voldaan.

Retouradres:
De Dames van Akkrum
Heechein 58
8491 EN Akkrum

Klachten of servicemeldingen
klantenservice@maatjemeer.nl 
Vermeld hierbij svp het bestelnummer.
Uiteraard vermeld u uw klacht en de noodzakelijke contactgegevens.

Klachtenregeling


Maatjemeer.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.